Κότσαλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιδήμαρχος στους τομείς έργων και οικονομικών, προμηθειών και περιβάλλοντος

 

Καλογερής Παναγιώτης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιδήμαρχος στους τομείς διοίκησης, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού

 

Αθανασίου Κωνσταντίνος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παρακολούθησης των δημοτικών έργων όπως και κάθε είδους έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Δήμου

Καλημέρη Ιωάννα

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένη Σύμβουλος για ζητήματα κοινωνικά, υγείας, πολιτιστικά, συγκοινωνιών, τουριστικής ανάπτυξης και δημοσίων σχέσεων

Κοντογιάννης Γεώργιος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα αγροτικής ανάπτυξης

Κωστακόπουλος Νικόλαος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Ανάπτυξης, μελετών και έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Back to top