Εξυπηρέτηση Πολιτών

Τηλεφωνικό κέντρο : 2644360100
Fax: 2644023179

Email: dthermo@otenet.gr

Δήμαρχος 2644360120
Γραμματεία Δημάρχου 2644360112
Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου: 2644360121
Αντιδήμαρχος Κότσαλος Κων.: 2644360131
Αντιδήμαρχος Καλογερής Πάν.: 2644360128
Τεχνική υπηρεσία: 2644360127
Πρωτόκολλο – Δημοτολόγιο: 2644360136
Ληξιαρχείο: 2644360125
Οικονομική υπηρεσία / Λογιστήριο: 2644360129
Ο.Ε. – ΕΛ.Γ.Α. – Ο.Γ.Α. – Κ.Ε.Α.
Αδέσποτα ζώα – Φωτισμός : 2644360135
Εισπράξεις : 2644360133

Διεύθυνση: Πλ. Νικολίτσα Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας  30008

Back to top