Κωνσταντάρας Σπυρίδων

Πρόεδρος

Βαλλής Αθανάσιος

Μέλος

Κατσαρός Αριστείδης

Μέλος

Καλογερής Παναγιώτης

Μέλος

Δάλλας Δημήτριος

Μέλος

Κομποτού – Λαγιοπούλου Γιαννούλα

Μέλος

Παπαθανασόπουλος Ιωάννης

Μέλος

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων  Πρόεδρος

Βαλλής Αθανάσιος

Κατσαρός Αριστείδης

Καλογερής Παναγιώτης

Δάλλας Δημήτριος

Κομποτού – Λαγιοπούλου Γιαννούλα

Παπαθανασόπουλος [Κορομπίλης] Ιωάννης

Back to top