Στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών Δήμου Θέρμου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος Θέρμου, Πλ. οικ. Νικολίτσα, Θέρμο, Τ.Κ. 30008
Τηλεφωνικό κέντρο: 2644360100
Fax: 2644023179
Κεντρικό email: dthermo@otenet.gr
Υπηρεσία Τηλέφωνο             email
Γραμματεία Δημάρχου & Δημοτικού Συμβουλίου

(Παπαστεργίου Ελένη, Κουκούτσης Κων/νος)

2644360112 dthermo@otenet.gr
Δήμαρχος

(Κωνσταντάρας Σπυρίδων)

2644360120 spkonst67@gmail.com
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

(Μαραγιάννης Κων/νος)

2644360121 maronkon@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Α΄

(Κότσαλος Κων/νος)

2644360131  
Αντιδήμαρχος Β΄

(Καλογερής Παναγιώτης)

2644360128  
Οικονομική Επιτροπή – ΕΛΓΑ – ΟΓΑ  – Αδέσποτα ζώα – Φωτισμός

(Πολυχρόνου Μαρία)

2644360135  
Οικονομική Υπηρεσία / Λογιστήριο

(Καραγκούνη Παρασκευή, Παπούτσης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Νέλσων)

2644360129 oikonomiki@1350.syzefxis.gov.gr
Τμήμα ύδρευσης Εισπράξεις

(Χρυσούλης Αλέξανδρος)

2644360133  
Ταμίας

(Καραγκούνη Σπυριδούλα)

2644360129  
Πρωτόκολλο – Δημοτολόγιο- Ληξιαρχείο – ΟΓΑ – ΕΛΓΑ

(Κόκκοτος Βασίλειος, Κατσαρός Ξενοφώντας)

2644360136

2644360125

 
Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και  Περιβάλλοντος

(Τσινιάς Απόστολος, Ζαχαράκη Γεωργία, Καρασούλος Σπυρίδων)

2644360127 atsinias@1350.syzefxis.gov.gr

gzaxaraki@1350.syzefxis.gov.gr

skarasoulos@1350.syzefxis.gov.gr

  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

(Κοντός Αλέξανδρος, Χόντος Χρήστος)

2644038150

2644038151

fax: 2644038152

Kep0828@kep.gov.gr

d.thermou@kep.gov.gr

 

Back to top