Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Από τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό  Σταθμό Θέρμου ανακοινώνεται ότι :

Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων για το σχολικό έτος 2024-2025  θα γίνονται καθημερινά από την 10ην/6/2024 έως την  28ην/6/2024  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από  10:00 π.μ. έως  2:00 μ. μ. στο κτίριο του Βρεφονηπιακού  σταθμού.

Για το Βρεφικό τμήμα  γίνονται δεκτά βρέφη  ηλικίας από 18 μηνών έως  2,5 ετών,  ενώ για το νηπιακό τμήμα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας  από  2,5 ετών και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν  τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό) στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ της μητέρας καθώς και το ΑΜΚΑ της μητέρας και του βρέφους ή νηπίου.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του νηπίου (πρόσφατη)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
 5. Βεβαίωση του ιατρού για την καλή υγεία και αρτιμέλεια του παιδιού (υπάρχει έντυπο που δίνεται από τον παιδικό σταθμό).
 6. Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας  με πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης . Απαραίτητο για την εγγραφή είναι να έχουν πραγματοποιηθεί τα εμβόλια που προβλέπονται και κυρίως το εμβόλιο της ιλαράς.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986  (το έντυπο υπάρχει στον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
 8. Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, τόσο των γονέων, όσο και του νηπίου (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων).
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2024 ( για εισοδήματα από 1/1/2023 έως 31/12/2023)
 10.   Σχετικά με την εργασία της μητέρας, ότι ισχύει κατά περίπτωση:

Α) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1) Αντίγραφο Αναγγελίας πρόσληψης ή πίνακα προσωπικού Ε4 ή ισχύουσας σύμβασης

2) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.

Β) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΟΑΕΕ

1)Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

2)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

3)Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος  και περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα (επικυρωμένη).

Γ) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΟΓΑ

1)Βεβαίωση ασφάλισης ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Δ) ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

1)Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης από 20-05-24 και μετά.

2)Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.

3)Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Ε) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.

 1. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Αιτήσεις  οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

-Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης (ισχύει μόνο για το ΕΣΠΑ),  έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα έντυπα από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό.

 

Πληροφορίες: Κα Τζωρτζοπούλου Βασιλική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2644022275

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

 

Θέρμο 31-5-2024

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

(Δόθηκε νέα παράταση από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας)

 • Ο Δήμος Θέρμου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr
 • Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023) και στην υπ. αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/τ.Β΄/9.5.2024), για το πρώτο έτος σύστασης του Μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024, ενώ επισημαίνεται η υποχρεωτικότητα της παραπάνω δήλωσης και οι διατάξεις για επιβολή προστίμου σε αντίθετη περίπτωση.
 • Ο Δήμος Θέρμου μπορεί να διενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους.
 • Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αφορούν τους οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:
  Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και  εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Από τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό  Σταθμό Θέρμου ανακοινώνεται ότι :

Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων για το σχολικό έτος 2024-2025  θα γίνονται καθημερινά από την 10ην/6/2024 έως την  28ην/6/2024  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από  10:00 π.μ. έως  2:00 μ. μ. στο κτίριο του Βρεφονηπιακού  σταθμού.

Για το Βρεφικό τμήμα  γίνονται δεκτά βρέφη  ηλικίας από 18 μηνών έως  2,5 ετών,  ενώ για το νηπιακό τμήμα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας  από  2,5 ετών και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν  τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό) στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ της μητέρας καθώς και το ΑΜΚΑ της μητέρας και του βρέφους ή νηπίου.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του νηπίου (πρόσφατη)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
 5. Βεβαίωση του ιατρού για την καλή υγεία και αρτιμέλεια του παιδιού (υπάρχει έντυπο που δίνεται από τον παιδικό σταθμό).
 6. Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας  με πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης . Απαραίτητο για την εγγραφή είναι να έχουν πραγματοποιηθεί τα εμβόλια που προβλέπονται και κυρίως το εμβόλιο της ιλαράς.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986  (το έντυπο υπάρχει στον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
 8. Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, τόσο των γονέων, όσο και του νηπίου (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων).
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2024 ( για εισοδήματα από 1/1/2023 έως 31/12/2023)
 10.   Σχετικά με την εργασία της μητέρας, ότι ισχύει κατά περίπτωση:

Α) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1) Αντίγραφο Αναγγελίας πρόσληψης ή πίνακα προσωπικού Ε4 ή ισχύουσας σύμβασης

2) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.

Β) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΟΑΕΕ

1)Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

2)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

3)Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος  και περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα (επικυρωμένη).

Γ) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΟΓΑ

1)Βεβαίωση ασφάλισης ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Δ) ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

1)Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης από 20-05-24 και μετά.

2)Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.

3)Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Ε) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.

 1. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Αιτήσεις  οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

-Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης (ισχύει μόνο για το ΕΣΠΑ),  έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα έντυπα από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό.

 

Πληροφορίες: Κα Τζωρτζοπούλου Βασιλική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2644022275

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

 

Θέρμο 31-5-2024

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θέρμου ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές», με την οποία νοικοκυριά και οικισμοί που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.

Οι οικισμοί του Δήμου Θέρμου που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη είναι οι εξής: Αβαρίκος, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Ιωάννης Αετόπετρας, Άγιος Ιωάννης Κόνισκας, Αμβρακιά, Αμπέλια, Άνω Δρυμώνας, Αργυρό Πηγάδι, Δάφνη, Διάσελλο, Διπλάτανος, Δοκίμια, Δοσούλα, Θεοτόκος, Θέρμο, Καημένα Αμπέλια, Κάτω Χρυσοβίτσα, Κοκκινόβρυση, Κόνισκα, Κοσκινά, Κουλούρια, Κόφτρα, Λαδικού, Λιβάδι, Μάνδρα, Μάραθος, Μαραθούλα, Μέγας Δένδρος, Μελίγκοβα, Μετόχι, Μισάμπελλα, Νεροσύρτης, Νεροχώρι, Παλαιόμυλος, Παλιουριάς, Πέρεβος, Πέρκος, Πίνη, Πούλινος, Πριοναίικα, Ρόγγια, Χαλίκι, Χρυσοβίτσα.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι, (μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών αυτών),  μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2021 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα https://white-areas.gov.gr, (σύνδεση με κωδικούς TaxisNet), χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Στη σελίδα αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις παραπάνω «Λευκές Περιοχές» του Δήμου Θέρμου.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης από το ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Δήμου Θέρμου, επίσης χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σ’ αυτήν την περίπτωση απαιτούνται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του (Α.Φ.Μ.), οι τηλεφωνικοί του αριθμοί και ένας λογαριασμός email.

Η παροχή του εξοπλισμού αφορά αποκλειστικά οικιακές συνδέσεις μόνιμων κατοίκων, ενώ αποκτούν πρόσβαση μόνο στα ελεύθερα κανάλια εθνικής εμβέλειας και όχι στα θεματικά (συνδρομητικά).

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της δράσης, τόσο η πρόσβαση όσο και η εγγύηση για τον εξοπλισμό παρέχονται δωρεάν για το διάστημα των οκτώ ετών.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Θέρμο, 16-06-2021

Από τον Δήμο Θέρμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Φαρμακείο Δήμου Θέρμου

Ο Δήμος Θέρμου   και ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο),

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να είναι Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Παρέμβασης

2) Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:

 • Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ Απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα)
 • Δικαιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικονομική Κατάσταση-Εισόδημα (ορια φτωχειασ)

Κατώφλι φτώχειας ανά άτομο: 4.917,00€ ετησίως

Κατώφλι φτώχειας ανά νοικοκυριό: βλ. τον κατωτέρω υπολογισμό

Κατηγορίες ατόμων Συντελεστής στάθμισης
1ος ενήλικας 1 (4.917,00€)
2ος ενήλικας 0,5 (2.458,50€)
Μέλη/Παιδιά 14 ετών και άνω 0,5/ άτομο (2.458,50€/ άτομο)
Μέλη/ Παιδιά 13 ετών και κάτω 0,3/ άτομο (1.475,10€/ άτομο)
Π.χ. Το εισόδημα ενός νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των: (4.917,00€+2.458,50€+(2*1475,10€)=10.325,70€

 

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:

α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.

β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.

 1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους
 2. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα Ε.Ε.Ε. – ΤΕΒΑ.
 3. Ε1

 

Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι αιτούντες ωφελούμενοι δεν θα προσκομίζουν την Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και τη βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο πρόγραμμα Ε.Ε.Ε. – ΤΕΒΑ καθώς θα δίνονται απευθείας από του Δήμο Θέρμου στους υπαλλήλους των Δομών για αποφυγή συνωστισμού στις υπηρεσίες.

 

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στα γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου Δήμου Θέρμου , από την 21/12/2020 έως και την 31/12/2020(προθεσμία υποβολής αιτήσεων), ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:30 π.μ.-14:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν  πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής:

 

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα:

Κοινωνικό Παντοπωλείο:   2644360139

Κοινωνικό Φαρμακείο:       2644360141

Email: thermos.kpant@gmail.com

thermos.kpant@gmail.com

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Δήμος Θέρμου

Κοινωνικό Παντοπωλείο –  Φαρμακείο Δήμου Θέρμου

«Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θέρμου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη σε μια προσπάθεια προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού έχει δημιουργήσει μία υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, με αριθμό τηλεφώνου 2644022275 όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και από 16:00 μ.μ  έως 21:00 μ.μ..

Η εν λόγω υπηρεσία ασχολείται αποκλειστικά:

Α)Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

Β) Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

Γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης Α). Πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωση α,  με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες.

Δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης  Β). Εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κλπ).

Ε) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

Στ) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περιπτώσεων Α) και Β) (παραλαβή αιτήσεων- παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την 381/2020 Απόφαση Δημάρχου Θέρμου (ΑΔΑ: 6ΟΜΟΩΡΑ-309) περί μέτρων προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου έως  την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, δηλαδή μέχρι 30-11-2020, δυνάμει της υπ’ αριθμ’ πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της υπ’ αριθμ’ πρωτ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 72989/14-11-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄5043), λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου  Θέρμου:  

 1. 1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

α) Γραμματίκα Γεωργία: τηλ.: 2644360100, fax: 2644023179, email: ggrammatika@1350.syzefxis.gov.gr

β) Κ.Ε.Π. Δήμου Θέρμου: τηλ.: 2644038150, fax: 2644038151, email: d.thermou@kep.gov.gr

γ) Έκδοση πιστοποιητικών – Ληξιαρχικών Πράξεων: 2644360136 – 2644360125 

δ) Πληρωμή λογαριασμών: 2644360133

ε) Ταμείο: 2644360129 

στ) Αντιδήμαρχοι: 2644360131 & 2644360121

Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

 1. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 2. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
 3. Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών των σχολείων που βρίσκονται σε αναστολή, που παραμένουν κλειστά έως και 30.11.2020, όσο και του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου), και επιβάλλεται η παρουσία των καθαριστριών τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
 4. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 30-11-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Χαιρετισμός Δημάρχου

Συνδημότες και συνδημότισσες,  φίλοι και φίλες του Θέρμου,

Σας καλωσορίζω στην επίσημη, ανανεωμένη, ιστοσελίδα του Δήμου μας. Μια ιστοσελίδα που θα εμπλουτιστεί προσεχώς και με περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία για την περιοχή μας.

Ο Δήμος Θέρμου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε με τον Νόμο «Καλλικράτης» ως ορεινός Δήμος, παρέμεινε στα ίδια όρια με τον προϋπάρχοντα «Καποδιστριακό» Δήμο Θέρμου.

Η ιστοσελίδα είναι ένα ακόμη εργαλείο για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στους συμπολίτες μας.

Διαβάστε περισσότερα 

Back to top