Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων δημοτικής οδοποιίας κοινοτήτων Διασελλακίου και Πέρκου Δήμου Θέρμου», Προϋπολογισμός : 81.230,00 €

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.Ε.Σ.Υ

6.Γ.Σ.Υ

7.Σ.Α.Υ

8.Φ.Α.Υ

9.Τ.Σ.Υ

10.Τ.Ε.Υ.Δ

11.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top