Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε δημοτικές υποδομές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου», Προϋπολογισμός : 370.000,00 €

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.Ε.Σ.Υ

6.Γ.Σ.Υ

7.Σ.Α.Υ

8.Φ.Α.Υ

9.Τ.Σ.Υ

10.Τ.Ε.Υ.Δ

11.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top