ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Απασχόλησης, Οικονομικών και Διοίκησης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς την ύδρευση, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης `{`πλην αρμοδιοτήτων ΤΟΕΒ`}` – Κτηνοτροφίας – Αλιείας και Κοινωνικών Δομών

ΒΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συντήρησης οδοποιίας και Πολιτικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Αποχέτευσης και λειτουργίας των σφαγείων, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς τον Ηλεκτροφωτισμό

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παρακολούθησης των δημοτικών έργων όπως και κάθε είδους έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Δήμου.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα αγροτικής ανάπτυξης

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Ανάπτυξης, μελετών και έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Back to top