Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.1/2019

ΘΕΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του αρ.58 & 59 του Ν.3852/2010
 2. Την απογραφή του έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/Β/28-2-2012) Τ.Β΄ από την οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 8.189 κατοίκους.
 3. Tις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε εφαρμογή του Ν.4046/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ένας (1).
 4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31-12-2012 (ΦΕΚ Α΄256/31-12-2012)
 5. Τις υπ’ αρίθ.  10/2014  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου        που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του Δήμου Θέρμου (Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Συμβούλων Τ.Κ.) κατά τις Δημοτικές Εκλογές 18ης Μαΐου 2014.
 6. Την με αριθ. πρωτ. 6339/31-12-2018 παραίτηση του κ. Αθανασίου Βαλλή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε  τον  κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  ως Αντιδήμαρχο του  Δήμου Θέρμου από  2-1-2019    έως και 31-8-2019:

          ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ    (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 • Αρμοδιότητες του τομέα Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο α΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006).
 • Αρμοδιότητες του τομέα Περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στην παράγραφο β΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006), και των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους β.4 και β.6 και αναφέρονται στην καθαριότητα και στη λειτουργία σφαγείων.
 • Αρμοδιότητες καθαριότητας, αποχέτευσης και λειτουργίας των σφαγείων, όπως περιγράφονται στις υποπαραγράφους β.4 και β.6 του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006)όπως συμπληρώθηκε από το αρ.94 παρ. 1 του ν.3852/10
 • Αρμοδιότητες του Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς τον ηλεκτροφωτισμό (όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 2του ν.3852/10)
 • Αρμοδιότητες συντήρησης υδραυλάκων  ΤΟΕΒ  Τ.Κ Αγίας Σοφίας και αρδευτικού έργου Μυρτιάς που μεταβιβάστηκε στο Δήμο Θέρμου .
 • Αρμοδιότητες σχετικά  με την  εξέλιξη όλων των  έργων που εκτελούνται στο δήμο .
 • Αρμοδιότητες και συνεργασία με του Προέδρους και του Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Τεχνική υπηρεσία για συντονισμό  όλων των θεμάτων σχετικά με τα Δημοτικά έργα.
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας  σχετικά με εκτελούμενα τεχνικά έργα εντός των ορίων του Δήμου Θέρμου ή εκτός  που αφορούν το Δήμο Θέρμου .

 

Για λόγους ενιαίας άσκησης  της Δημοτικής πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας τους θα συνεργάζονται με τον κ. Δήμαρχο που έχει την γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

Η παρούσα απόφαση  αποτελεί τροποποίηση της υπ’ αρ. 14/2018 Απόφασης Δημάρχου  με αρ. πρωτ. 1443/1-3-2018  ΑΔΑ ΩΒΝΙΩΡΑ-ΨΨΗ .

 

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59  παρ 7 του Ν3852/2010 κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:

 1. ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από 02-01-2019, να δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  και να κοινοποιηθεί στον  οριζόμενο Αντιδήμαρχο.    

                        

                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
 2. Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 

Back to top