Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.2/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.2/2019

 

ΘΕΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και  59 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου , τον ορισμό αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου 88 του Ν. 3463/206 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» ( ΦΕΚ 114/Α΄ /06)
 2.  Tην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 όπως προστέθηκε στην παρ, 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζει από  2-1-2019:

 

 1. Τον κ. Κότσαλο Κωνσταντίνο Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Θέρμου ως κατωτέρω:
 • Αρμόδιο να παρακολουθεί  την  σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει  όλες τις προμήθειες του Δήμου πριν την εκτέλεση τους και ελέγχει την αποθήκη, συνεργάζεται με τους αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων σχετικά με τις προμήθειες.
 • Ελέγχει και μεριμνά για την  επίβλεψη των αναμεταδοτών του Δήμου.
 • Μεριμνά  για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Συντονίζει  τα συνεργεία  και  την εργασία ενός εκάστου  εργαζομένου στο Οκτάμηνο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας .
 • Παρακολουθεί  την εξέλιξη όλων των  έργων που εκτελούνται στο Δήμο σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους .
 • Συνεργάζεται με του Προέδρους και του Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Τεχνική υπηρεσία και συντονίζει όλα τα  θέματα σχετικά με τα Δημοτικά έργα σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους .
 • Συνεργάζεται  με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας  για τον τομέα Πολιτικής προστασίας και με τον αρμόδιο  για την πολιτική προστασία εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθανάσιο Βαλλή .

 

 

 1.   Τον κ. Κωστακόπουλο  Νικόλαο Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Θέρμου ως κατωτέρω:

      

 • Παρακολουθεί  και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα ανάπτυξης του Δήμου.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί μελέτες και έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Εισηγείται  εκπόνηση Μελετών  για έργα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση  και την προβολή  των δραστηριοτήτων  Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του δήμου  με εξωδημοτικούς φορείς  και εισηγείται  δράσεις και δραστηριότητες  που αφορούν την εικόνα του Δήμου.
 • Εισηγείται προγράμματα και δράσεις που έχουν σχέση με τον τουρισμό  και τον προσκυνηματικό τουρισμό
 • Μεριμνά κα εισηγείται   για την ονοματοδοσία οδών του Δήμου, καθώς και την αδελφοποίηση δήμων και πόλεων .
 • Μεριμνά για την έκδοση εντύπων του Δήμου

 

 

 1.   Τον  κ Κοντογιάννη Γεώργιο εντεταλμένο   Σύμβουλο του Δήμου Θέρμου ως κατωτέρω:

     

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας  και συνεργάζεται με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

 

 1. Τον κ Καλογερή Παναγιώτη εντεταλμένο   Σύμβουλο του Δήμου Θέρμου ως κατωτέρω:

      

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου για το σκοπό αυτό.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται με την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρμου και το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

 

 

 1. Τον Αθανάσιο Βαλλή Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Θέρμου ως κατωτέρω:

 

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου , για τη συντήρηση  των μηχανημάτων έργων του δήμου (γκρειντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα ) στα πλαίσια της εργολαβίας του Δήμου .
 • Συντονίζει σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών   όλα τα οχήματα του δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου κ.λ ).
 • Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία με το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους  για την συντήρηση της αγροτικής  δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Θέρμου τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση  ιδιωτικών μηχανημάτων .
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα  πολιτικής προστασίας  της Περιφερειακής  Ενότητας Αιτωλ/νιας
 • Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας  του Δήμου Θέρμου και αναπληρώνει το Δήμαρχο σε θέματα πολιτικής προστασίας .

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 2-1-2019  και ανακαλεί κάθε προηγούμενη.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ        

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Back to top