Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1723Β/18-5-2017) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μεταβαίνουν
στη σχετική ιστοσελίδα προκειμένου να γνωστοποιούν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Για την εισαγωγή στο σύστημα απαιτούνται τα διαπιστευτήρια του TaxisNet.

Back to top