Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο : “Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Ανάληψης Δήμου Θέρμου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Back to top