Οι ναυταθλητικές δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίμνη Τριχωνίδα. Με σημείο εκκίνησης τη Δογρή, όπου υπάρχει αντίστοιχη εγκατάσταση, πραγματοποιούνται συχνά ποικίλες ναυταθλητικές δραστηριότητες. Η θέση αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Θέρμου, επί της διαδρομής από Θέρμο προς Αγρίνιο.

Back to top