Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.    256/2020

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 5 Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
 2. Την αριθ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
 3. Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Θέρμου ανέρχεται σε 8.189 κατοίκους.
 4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31-12-2012 (ΦΕΚ Α΄256/31-12-2012).
 5. Tις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλουςτους Αντιδημάρχους.
 6. Τις υπ’ αριθ. 20/2019  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του Δήμου Θέρμου (Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Συμβούλων Τ.Κ.) κατά τις Δημοτικές Εκλογές 26ης Μαΐου 2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε  τους  κατωτέρω Δημοτικούς  Συμβούλους  της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους  του  Δήμου Θέρμου από  1-9-2020 έως και 31-8-2021:

 • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

 

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου, για τη κίνηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
 • Συντονίζει σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήματα του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου κ.λπ.).
 • Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία με το Δήμαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Θέρμου τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 • Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου και αναπληρώνει το Δήμαρχο σε θέματα πολιτικής προστασίας.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου για το σκοπό αυτό
 • Παρακολουθεί και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα ανάπτυξης του Δήμου.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την προβολή  των δραστηριοτήτων  Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του Δήμου με εξωδημοτικούς φορείς  και εισηγείται  δράσεις και δραστηριότητες  που αφορούν την εικόνα του Δήμου.
 • Αρμοδιότητες υπηρεσίας  ηλεκτροφωτισμού.

 

2) ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ε΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από αρ 94 παρ 3 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο δ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006).
 • Αρμοδιότητες υπευθύνου Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου (Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στους Δήμους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα ΙΙ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το αρ.94 παρ 6 του ν.3852/2010.
 • Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί την  σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προμήθειες του Δήμου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται με τους  Προέδρους των Νομικών Προσώπων σχετικά με τις προμήθειες.
 • Αρμοδιότητες του Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς την ύδρευση όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 2 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητα εποπτείας  των Κοινωνικών Δομών, Κοινωνικού Παντοπωλείου , Κέντρου Κοινότητας  Δήμου .

 

3)  ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Θέματα τουριστικής προβολής του δήμου Θέρμου και  εκπροσώπηση  στο «Δίκτυο Λιμνών»,  στην Αιτωλική Αναπτυξιακή,  συμμετοχή σε αναπτυξιακά συνέδρια για θέματα πρωτογενούς παραγωγής, τουρισμού και περιβάλλοντος .
 • Αρμοδιότητες ιαματικών Πηγών του δήμου και εκπροσώπηση στο σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος  και  συναφή συνέδρια
 • Προβολή και αξιοποίηση  Ιαματικών Πηγών  και ειδικότερα της  Ιαματικής Πηγής «Κόκκινο Στεφάνι» Μυρτιάς  με  σύνταξη  οικονομοτεχνικής μελέτης   και άσκηση πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό της λουτροπηγής  με νέες επενδύσεις .
 • Έκδοση τουριστικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών  φυλλαδίων του δήμου Θέρμου
 • Προβολή του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου Θέρμου .
 • Προβολή προσκυνημάτων, μνημείων και καθορισμός πολιτικής σε ότι αφορά τον προσκυνηματικό τουρισμό .
 • Προαγωγή εθελοντισμού και εθελοντικές δράσεις στο Δήμο.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στα πλαίσια της αρμοδιότητας της . 
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων .
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
 • Θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη .
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται με την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρμου και το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
 • Μεριμνά για την έκδοση εντύπων του Δήμου
 • Την αρμοδιότητα του ΚΕΠ και του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 • Αρμοδιότητα εποπτείας  της  Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου

 

 

4) ΒΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Αναλαμβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και των Κοινοτήτων και συντονίζει  το προσωπικό καθαριότητος.
 • Αρμοδιότητες Παιδείας και Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο στ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 4 του ν. 3852/10 ( Παιδικές Χαρές, Αθλητικές Εγκαταστάσεις).
 • Αρμοδιότητα να ελέγχει και να μεριμνά για την επίβλεψη των αναμεταδοτών του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να μεριμνά για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αρμοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.
 • Μεριμνά και εισηγείται   για την ονοματοδοσία οδών του Δήμου, καθώς και την αδελφοποίηση Δήμων και πόλεων.

 

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59  παρ 7 του Ν3852/2010 κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:

 • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    
 • ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΒΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από 01-09-2020, να δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί στους  οριζόμενους Αντιδημάρχους. 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Οριζόμενους Αντιδημάρχους
 2. Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 

 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

Back to top