Ιατρική εξέταση ηλικιωμένων πολιτών στις Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, από ορθοπαιδικό ιατρό του 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου .

Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Θέρμου και  την διοίκηση του 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου «Σ/χης Καραχρήστος», την Τετάρτη 13/12/2017 ορθοπεδικός ιατρός που υπηρετεί στο 2/39 Σύνταγμα Πεζικού, θα βρίσκεται στα αγροτικά ιατρεία των Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά για την ιατρική εξέταση των ηλικιωμένων πολιτών.

Ανάλογες επισκέψεις Στρατιωτικών Ιατρών θα γίνουν και σε άλλες ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμου το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους κατοίκους ορεινών περιοχών του δήμου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης στο Κ.Υ. Θέρμου και σε άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η Δημοτική Αρχή Θέρμου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Διοικητή του 2/39 Σ.Π. αλλά και τους Στρατιωτικούς Ιατρούς, για την θετική τους ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου και κατά συνέπεια για την σημαντική κοινωνική τους προσφορά.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Back to top