Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΤΕΥΔ

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top