Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.     195/2019

ΘΕΜΑ:  «ΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 5 Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
 2. Την αριθ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
 3. Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Θέρμου ανέρχεται σε 8.189 κατοίκους.
 4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31-12-2012 (ΦΕΚ Α΄256/31-12-2012).
 5. Tις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλουςτους Αντιδημάρχους.
 6. Τις υπ’ αριθ. 20/2019  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του Δήμου Θέρμου (Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Συμβούλων Τ.Κ.) κατά τις Δημοτικές Εκλογές 26ης Μαΐου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε  τους  κατωτέρω Δημοτικούς  Συμβούλους  της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους  του  Δήμου Θέρμου από  1-9-2019 έως και 31-8-2020:

 • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

 

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου, για τη κίνηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
 • Συντονίζει σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήματα του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου κ.λπ.).
 • Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία με το Δήμαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Θέρμου τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 • Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου και αναπληρώνει το Δήμαρχο σε θέματα πολιτικής προστασίας.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου για το σκοπό αυτό.
 • Αναλαμβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και των Κοινοτήτων και συντονίζει το προσωπικό καθαριότητος.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται με την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρμου και το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
 • Παρακολουθεί και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα ανάπτυξης του Δήμου.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την προβολή  των δραστηριοτήτων  Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του Δήμου με εξωδημοτικούς φορείς  και εισηγείται  δράσεις και δραστηριότητες  που αφορούν την εικόνα του Δήμου.
 • Μεριμνά και εισηγείται   για την ονοματοδοσία οδών του Δήμου, καθώς και την αδελφοποίηση Δήμων και πόλεων.
 • Μεριμνά για την έκδοση εντύπων του Δήμου.

2) ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ε΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από αρ 94 παρ 3 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο δ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006).
 • Αρμοδιότητες υπευθύνου Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου (Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στους Δήμους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα ΙΙ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το αρ.94 παρ 6 του ν.3852/2010.
 • Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την αρμοδιότητα του ΚΕΠ και του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί την  σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προμήθειες του Δήμου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται με τους  Προέδρους των Νομικών Προσώπων σχετικά με τις προμήθειες.

3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Αρμοδιότητες του Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς την ύδρευση όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 2 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητες Παιδείας και Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο στ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 4 του ν. 3852/10.
 • Αρμοδιότητες  συντονισμού  με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας  και με την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Θέρμου για δημοτικά και επαρχιακά έργα.
 • Αρμοδιότητες υπηρεσίας  ηλεκτροφωτισμού.
 • Αρμοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.

4)  ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες, ως εξής:

 • Αρμοδιότητες του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας-Αλιείας όπως περιγράφονται στο αρ.75 του ΔΚΚ και στην παρ 5 του αρ 94 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητα να ελέγχει και να μεριμνά για την επίβλεψη των αναμεταδοτών του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να μεριμνά για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αρμοδιότητες άρδευσης, συντήρησης αρδευτικών δικτύων, επεξεργασία και εφαρμογή κανονισμών άρδευσης  και λειτουργίας ΤΟΕΒ και αρδευτικών δικτύων των  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59  παρ 7 του Ν3852/2010 κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:

 • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ
 • ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από 02-09-2019, να δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί στους  οριζόμενους Αντιδημάρχους. 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Οριζόμενους Αντιδημάρχους
 2. Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Back to top