ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1. Μπαλαμάτσης  Δημοσθένης Αγίας Σοφίας
2. Σύρρος Χρ. Γεώργιος Αετόπετρας
3. Πετρόπουλος   Γεώργιος Αναλήψεως
4. Καρβελάς  Λάμπρος Δρυμώνα
5. Παπαθανασόπουλος Κων/νος Θέρμου
6. Ζαρκάδας Αριστείδης Καλουδίου
7. Παπασημάκης  Δημήτριος Κόνισκας
8. Κατσαρός Κων/νος Μυρτιάς
9. Συρακούλας  Ιωάννης Πετροχωρίου
10. Πυλαρινός  Φώτιος Σιταραλώνων

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1. Ελευθεριάνος Γεώργιος Αβαρίκου
2. Αναγνώστου Αθανάσιος Αμβρακιάς
3. Τσόλκας  Ιωάννης Αργυρού Πηγαδίου
4. Κουρελής  Κων/νος  Διασελακίου
5. Βέλλιος Νικόλαος Διπλατάνου
6. Ραμαντάνης Ιωάννης Κάτω Χρυσοβίτσας
7. Προβίδας Βλάσιος Κοκκινόβρυσης
8. Ρασσούλη Γεωργία Λευκού
9. Αντωνόπουλος Αναστάσιος Νεροχωρίου
10. Ζάχος Ζαχαρίας Παμφίου
11. Τσάμης  Γεώργιος Πέρκου
12. Γρομητσάρης Χρήστος Χαλικίου
13. Σκούμπας  Δημήτριος Χρυσοβίτσας
Back to top