Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `9Wf5zXpKJ_options`

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM 9Wf5zXpKJ_terms AS t INNER JOIN 9Wf5zXpKJ_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN 9Wf5zXpKJ_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (5240) ORDER BY t.name ASC

Τακτική δημόσια συνεδρίαση – Δήμος Θέρμου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 18 Μαΐου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού  24.694,48 € [με το Φ.Π.Α] και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΜΦΙΟΥ»

3ο:Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης του άρθρου 21 του ν. 4412/2016 έτους 2018»

4ο:Συγκρότηση Επιτροπών Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 21 του ν. 4412/2016 έτους 2018» και κατάργηση της απόφασης 141/2017 Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Η8ΧΩΡΑ-ΥΧΚ.

5ο:Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος  συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠΔΗΘ.

6ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2018.

7ο:Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-1-2018  έως 31-3-2018.

 8ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 5.180,66  € [με το Φ.Π.Α.] και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης : «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Back to top