Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση Ταξί για μεταφορά νηπίων από και προς τον Παιδικό Σταθμό»

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 32, παρ.2γ) για την
επιλογή αναδόχων στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση Ταξί για
μεταφορά νηπίων από και προς τον Παιδικό Σταθμό»

προσκληση για προσφορα

Back to top