Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία:«Αξιολόγηση και διερεύνηση της βέλτιστης αξιοποίησης και της διάρθρωσης του πλαισίου ανάπτυξης του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Θέρμου στη θέση Λουτρά Μυρτιάς ως Ιαματικού πόρου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Back to top