Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με λοιπό εξοπλισμό για τη γεώτρηση Κάτω Χρυσοβίτσας Δήμου Θέρμου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top