Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπηρεσία : Νομιμοποίηση ανελκυστήρα του Δήμου μας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top