Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Back to top