Συνοπτικός Διαγωνισμός : Μελέτη του έργου: «CROSS THE GAP-ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

Back to top