Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-1-2020 έως 31-3-2020

ΠΡ11 105 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 31-3- 2020

Back to top