Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-4-2020 έως 30-6-2020

ΠΡ11 115 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ 1-4 ΕΩΣ 31-6- 2020

Back to top