Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

 Έργο : «Αποκαταστάση οδοποιίας Οικισμού Φλεσουριά Τοπικής Κοινότητας Ανάληψης από ζημιές θεομηνιών»

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.Ε.Σ.Υ

6.Γ.Σ.Υ

7.Σ.Α.Υ

8.Φ.Α.Υ

9.Τ.Σ.Υ

10.Τ.Ε.Υ.Δ.

11.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top