Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Έργο : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Τσόκα” της Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας Δ. Θέρμου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. Τ.Ε.Υ.Δ

Back to top